INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2008 roku o godzinie 1215 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Nguyen Huy Bangapt.: "Investigation of electronic states of the NaLi molecule
by polarization labelling spectroscopy"


 
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Kolwas
  prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski