INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu10 grudnia 2008 roku o godzinie1215 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Nguyen Huy Bangapt.: "Investigation of electronic states of the NaLi molecule
by polarization labelling spectroscopy"


 
Promotor:prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Recenzenci:prof. dr hab. Maciej Kolwas
 prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski