INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu5 grudnia 2008 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Zbigniewa Adamusapt.: "Kotwiczenie wirów w heterostrukturach ferromagnetyk/nadprzewodnik"


 
Promotor:prof. dr hab. Marta Cieplak
Recenzenci:prof. dr hab. Piotr Przysłupski
 doc. dr hab. Krzysztof Rogacki


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski