Prof. Krystyna Jabłońska oraz prof. Wojciech Paszkowicz
w Międzynarodowej Unii Krystalograficznej
 
 


          


  Międzynarodowa Unia Krystalograficzna jest światową organizacją naukową http://www.iucr.org/. Głównym celem jej działalności jest promowanie współpracy w zakresie krystalografii oraz publikacji z tej dziedziny, standaryzacja metod, jednostek, symboli i słownictwa używanego w dziedzinie krystalografii jak również kreowanie związków z innymi dziedzinami nauki. Rok 2014 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Rokiem Krystalografii. Pierwszy Kongres i Walne Zgromadzenie Unii Krystalograficznej odbyło się w roku 1948 w Cambridge, USA.
W trakcie 23. Kongresu i Walnego Zgromadzenie Międzynarodowej Unii Krystalograficznej w Montrealu (Kanada), 5 - 13 sierpień 2014, w wyniku przeprowadzonych wyborów prof. Krystyna Jabłońska została na drugą kadencję członkiem Komisji Absorpcji Rentgenowskiej http://www.iucr.org/iucr/commissions/xafs, a prof. Wojciech Paszkowicz został konsultantem Komisji Dyfrakcji Proszkowej http://www.iucr.org/iucr/commissions/powder-diffraction (kadencja 2014-2017). W 23 komisjach Polskę reprezentuje obecnie dwunastu członków i trzech konsultantów.